TUV cert

Χρηματοδότηση & Μελέτες

Διαθέτουμε υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού ελέγχου, ανθρώπινου δυναμικού, καθώς υπηρεσίες για νομικά και ελεγκτικά θέματα, ώστε να έχετε ανά πάσα στιγμή ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Βοηθάμε ώστε η χρηματοοικονομική λειτουργία σας να είναι απόλυτα σύμφωνη με το όραμα και τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας. Εντοπίζουμε τους τομείς που χρειάζονται βελτιστοποίηση διαδικασιών και μείωση λειτουργικού κόστους, ενώ επίσης:

 • Υποστηρίζουμε την επιχείρηση σε Τραπεζικές Διαπραγματεύσεις, προκειμένου να βρεθούν οι συμφερότεροι όροι Δανειακής Χρηματοδότησης
 • Προχωράμε σε Σύγκριση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Επενδυτικών Σχεδίων
 • Γνωρίζουμε και αξιοποιούμε το κατάλληλο εργαλείο Χρηματοδότησης που θα καλύψει την εκάστοτε ανάγκη σας


Ολιστικές Χρηματοοικονομικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Chiotis Consulting μαζί με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της σε φορολογικούς και αναπτυξιακούς νόμους, δίνει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλίσετε το παρόν και το μέλλον σας!

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας είναι:

 • Αντιπροσώπευση των συμφερόντων των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Διαχείριση Εισπράξεων
 • Διαχείριση Πληρωμών
 • Διαχείριση Διαθεσίμων
 • Αντιπροσώπευση των πελατών μας έναντι διαφόρων Αρχών
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Μεταφραστικές Υπηρεσίες
 • Νομικές συμβουλές σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Οργάνωση και υποστήριξη προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Σύστημα κοστολόγησης και επιθεώρηση λειτουργίας του συστήματος
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων
 • Αποτίμηση για εξαγορά - πώληση επιχειρήσεων

Μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας

Με τη Μελέτη Σκοπιμότητας αναλύονται και καλύπτονται θέματα, που αφορούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και τις επενδυτικές εισροές/εκροές της, σε σχέση με τις αλλαγές, αβεβαιότητες και κινδύνους της αγοράς. Έτσι, τεκμηριώνεται αν μια επιχειρηματική ιδέα είναι τελικά βιώσιμη ή αν πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικά επενδυτικά σχέδια. Με μια μελέτη βιωσιμότητας, τεκμηριώνουμε εάν μια επιχειρηματική ιδέα είναι πραγματικά βιώσιμη ή εάν πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικά επενδυτικά σχέδια.
Στη Chiotis Consulting συντάσσουμε μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας, με σκοπό να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και η πιστοληπτική της ικανότητα. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης βιωσιμότητας ή πιστοληπτικής ικανότητας, εντοπίζουμε τις προϋποθέσεις/στόχους βελτίωσης των προοπτικών της επιχείρησης σας.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτές οι μελέτες εξάγουν συμπεράσματα τα οποία πρέπει να υποστηρίζονται από ισχυρά επιχειρήματα και συμπεράσματα που προέρχονται πχ από αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, λεπτομερείς τεχνολογικές περιγραφές και ενδελεχή μελέτη της αγοράς. Γι’ αυτό και πρέπει να εκπονούνται από υψηλά καταρτισμένους οικονομικούς συμβούλους.

Ειδικές Υπηρεσίες - Διαχείριση Κινδύνου

Τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, βοηθούν την ηγεσία μια επιχείρησης να λάβουν ή να αναιρέσουν όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα και βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και του επιχειρηματικού της πλάνου, ενώ ελέγχουν κάθε επενδυτική της απόφαση. Μέσα από ένα Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων, το εξειδικευμένο team της εταιρίας μας παρακολουθεί τους κινδύνου που μπορεί να ελλοχεύουν από μια λάθος απόφαση σας ή εκείνους που μπορεί να φέρει το εξωτερικό περιβάλλον.
Ειδικότερες παρεμβάσεις κάνουμε ως προς:

 • Την εύρεση σημείου μηδέν εμπορικής - παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησής σας
 • Τον συντονισμό cash flow με το business plan της επιχείρησης σας, με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση μελλοντικών, απρόβλεπτων παραγόντων.

Επιχορηγήσεις

Γνωρίζουμε σε βάθος όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία για να τονώσετε τη ρευστότητα, το προφίλ και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Ειδικευόμαστε στην προετοιμασία φακέλων ΕΣΠΑ.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Chiotis Consulting

 • Χρηματοοικονομικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Σύνταξη & Έλεγχος Προϋπολογισμού
 • Οργάνωση, Μηχανογράφηση & Εποπτεία Λογιστηρίου
 • Φορολογικές Δηλώσεις και Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας, Διαχείριση Εργατικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων
 • Ρύθμιση Φορολογικών Εκκρεμοτήτων
 • Επιχειρηματικό Πλάνο και Σύσταση Εταιρειών
 • Μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου
 • Οικονομικός & Διαγνωστικός Έλεγχος
 • Αναδιοργάνωση & Βελτίωση Απόδοσης
 • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές
 • Συμμετοχή σε ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Ρωτήστε μας
×
TUV cert

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα.