TUV cert

Οικονομική Διαχείριση & Έλεγχος

Στη Chiotis Consulting, έχουμε μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διαχείριση, ώστε να υποστηρίξουμε στο μέγιστο βαθμό τη βελτίωση των λειτουργιών, τη βιωσιμότητα και κερδοφορία σας.

 

Σύνταξη & Έλεγχος Προϋπολογισμού

Μέσα από τον έλεγχο του προϋπολογισμού της, μια επιχείρηση αποκτά ένα ισχυρότατο εργαλείο υλοποίησης των επιχειρηματικών της στόχων. Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός, είναι ο «Γεωγραφικός Χάρτης» πάνω στον οποίο η διοίκηση μίας επιχείρησης πρέπει να βασισθεί για να μπορέσει να πορευθεί με επιτυχία μέσα σ’ ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και ποτέ δεν είναι τελείως ορατό ή σταθερό.
Προβλήματα πχ όπως χαμηλή κερδοφορία, αναντιστοιχία παραγωγής-πωλήσεων, υψηλές δαπάνες τόκων, χαμηλά λειτουργικά κέρδη, υψηλό ποσοστό κόστους-χαμηλό κέρδος, μεγάλα αποθέματα και άλλα, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν λειτουργούσε σωστά το σύστημα προϋπολογισμού και ελέγχου περιοδικών αποκλίσεων της εταιρείας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Καταγραφή, περιγραφή και σχεδιασμό του μοντέλου οικονομικής λειτουργίας της εταιρείας
 • Σύνταξη μοντέλου ετήσιας και μηνιαίας πρόβλεψης πωλήσεων, κατά ποσότητα και κατά αξία
 • Σύνταξη μοντέλου πρόβλεψης εσόδων και εξόδων, βασισμένο στις προβλέψεις πωλήσεων
 • Σύνταξη συστήματος αναφορών αποκλίσεων των πραγματικών μεγεθών από τα προϋπολογισμένα μεγέθη
 • Σχεδιασμό συστήματος λήψης άμεσων διορθωτικών μέτρων
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων-εξόδων (P&L Statement) και σύγκριση τους με το budget.

 

Οικονομικός & Διαγνωστικός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Οι σύμβουλοι μας έχουν μακρά και βαθιά εμπειρία στην οικονομική ανάλυση και τη χάραξη διορθωτικών ενεργειών, ώστε να λειτουργεί κερδοφόρα και στο βέλτιστο βαθμό η επιχείρησή σας.

Η Chiotis Consulting αναλαμβάνει:

 • Ανάλυση οικονομικής λειτουργίας και διαμόρφωση εικόνας της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, αλλά και της συνολικής πορείας της εταιρείας
 • Υπολογισμό όλων των σχετικών οικονομικών δεικτών
 • Αξιολόγηση δραστηριοτήτων του λογιστηρίου
 • Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής διοίκησης
 • Προετοιμασία πλάνου για διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα στο εγγύς και μακροπρόθεσμο μέλλον.

 

Αναδιοργάνωση & Βελτίωση Απόδοσης

Οι σύμβουλοί μας είναι δίπλα σας για κάθε απόφαση, σχέδιο και βήμα που αφορά στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών σας, τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης σας, καθώς και τη χάραξη στρατηγικής που αφορά στην ανάπτυξη, διαχείριση κινδύνων, αύξηση τζίρου και τελικά, στην επιτυχία σας. Συντονίζουμε και παρακολουθούμε όλες τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση κάθε οικονομικού στόχου και στην επίτευξη του maximum των αποδόσεών σας.

 

Κοστολόγηση

Με τη διαχείριση των εκάστοτε προβλημάτων κοστολόγησης, η επιχείρηση οδηγείται σε ορθολογικότερες αποφάσεις σε ότι αφορά υπάρχουσες λειτουργίες ή απαιτούμενες αλλαγές σε θέματα πολιτικής τιμολόγησης, νέων επενδύσεων κα. Στις περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα, η διαδικασία και το προϊόν της κοστολόγησης έχει πάρει τυπικό χαρακτήρα που εκλαμβάνεται ως μία «φοροτεχνική» υποχρέωση. Στην πραγματικότητα όμως, η σωστή κοστολόγηση είναι ένα άκρως πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση της διοίκησης, το οποίο αν χρησιμοποιηθεί καλά μπορεί να προσθέσει τεράστια υπεραξία στο έργο της. Στη Chiotis Consulting πιστεύουμε 100% στην υπεραξία αυτή, γι’ αυτό και σας προσφέρουμε όλα τα τεχνικά εργαλεία ώστε να την αποκτήσετε.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε:

 • Καταγραφή και ανάλυση του υπάρχοντος  συστήματος κοστολόγησης
 • Επιλογή εκείνου του Συστήματος Κοστολόγησης που θα ενισχύει τις επιχειρηματικές σας αποφάσεις (πχ Activity based Costing)
 • Προσδιορισμό  της Κερδοφορίας  προ Φόρων ανά κατηγορία πελατών (Profit by Product/Customer)
 • Monitoring των ισολογισμών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
 • Αξιοποίηση της ανάλυσης ισολογισμών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας
 • Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών εργαλείων (λογισμικού-software) για σύγχρονες διαδικασίες κοστολόγησης
 • Συνεχή επιθεώρηση του συστήματος κοστολόγησης με σκοπό ωφέλιμες βελτιώσεις

 

Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Απορροφήσεις

Oι συγχωνεύσεις και εξαγορές, αποτελούν μέθοδο εκσυγχρονισμού, εξυγίανσης και αλλαγής μεγέθους μιας επιχείρησης, αυξάνοντας δραστικά τη βιωσιμότητα και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Επιπλέον σήμερα όμως, αποτελούν εισιτήριο εισόδου ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), αφού αυξάνοντας το μέγεθος τους, διευκολύνουν την πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου. Επιλέγουμε για εσάς την κατάλληλη διαδικασία και τους σχετικούς φορολογικούς και αναπτυξιακούς νόμους, ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού.

 

Επιχειρηματικό Πλάνο

Ειδικά σήμερα που το οικονομικό εγχώριο και διεθνές περιβάλλον δέχεται συνεχείς αναπροσαρμογές και πιέσεις, το σωστό business plan είναι καταλυτικής σημασίας και πρέπει να περιέχει όχι μόνο τους στόχους και την περιγραφή της επιχείρησης, αλλά έρευνα αγοράς, marketing plan, πλήρη χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, λεπτομερή ανάπτυξη σχεδίου δράσεων και λειτουργιών και φυσικά, την ομάδα υλοποίησης των παραπάνω.

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΕΝΑ ΕΓΚΥΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ… ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

 

Chiotis Consulting

 • Χρηματοοικονομικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Σύνταξη & Έλεγχος Προϋπολογισμού
 • Οργάνωση, Μηχανογράφηση & Εποπτεία Λογιστηρίου
 • Φορολογικές Δηλώσεις και Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας, Διαχείριση Εργατικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων
 • Ρύθμιση Φορολογικών Εκκρεμοτήτων
 • Επιχειρηματικό Πλάνο και Σύσταση Εταιρειών
 • Μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου
 • Οικονομικός & Διαγνωστικός Έλεγχος
 • Αναδιοργάνωση & Βελτίωση Απόδοσης
 • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές
 • Συμμετοχή σε ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Ρωτήστε μας
×
TUV cert

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα.